finnish russian estonian english latvian
Prokasta

Tulumaksustamine

E-booklet > Maksustamine Soomes

Ettevõte maksustamine oleneb valitud ettevõte vormist. Aktsiaselsti ja usaldusühing erinevad üksteisest täielikult.

Ettevõtte maksustatav tulu arvutatakse lahutades ettevõtte maksustatavast tulust ettevõtte maksustamisel mahaarvatavad kulud. Ettevõtte tulumaksuga maksustatava tulu arvutamiseks võetakse aluseks raamatupidamine.

Makstavate maksude suurus muutub ettevõtlusvormi järgi. Mõnedes ettevõtlusvormides maksustus suundub rohkem üritusele, samal ajal kui teistes see keskendub ettevõtja kui isiku maksustamisse. Kui uurime ettevõtte üldist maksukoormust peame arvesse võtma lisaks ürituse tulumaksule ka ettevõtja poolt makstud tulumaksu. Alles nende koosmõjust näeme, mis on maksustamise kohalt soodsaim ettevõtlusvormi.

Aktsiaseltsi ja ühistu on iseseisvad maksumaksjad, see tähendab seda, et nad maksavad tulumakse ise. Aasta 2012-2013 tulumaksu määr oli  24,5% ettevõtte maksustatavast tulust, aastast 2014 tulumaksu määr on 20%. Aktsiaseltsi aktsionääre maksustatakse alles siis, kui nad tõstavad tulu aktsiaseltsist töötasu näol, aktsionäri ettemaksuna või dividendina. (Lisaks sellele aktsiaseltsi aktsionärid maksavad maksu ettevõttelt saadud dividendidelt.) Dividendidelt tasumisele kuuluva maksu summa sõltub ettevõtte netovarast, ja teatud olukordades dividendid on maksuvabad. Ka ühistu liikme saadud äri tulemusena tekind ülejääk ja kapitali intress on olenevalt olukorrast kas maksustatav või maksuvaba tulu.

Täisühing ja usaldusühing ei ole eraldi maksukohustuslased, kuid neile määratakse ettevõtlusega tulemus, mis jagatakse, pärast kõigi eelnevate maksustamisperioodide kahjumi mahaarvamist, maksustatavaks osanike tuluna nende osakute alusel, mis neil on ühingutulu.Osanike majandustegevuse tulu-aktsiad jaotatakse kapitalituluks ja tuluna netovara alusel.

Üksikettevõtja  äri-ja kutsetegevusest saadud ettevõte tulemus maksustatakse ettevõtja enda tuluna. Ettevõtlustulu jagatakse kapitaliks ja sissetulekuks tegevusele kuuluva netovara alusel.

Kapitalitulu maksu määr on 30% ja 50 000 eurot ületavalt osalt 32%.

Maksustamine toimub majandusaastal. Kui majandusaasta ei ole kalendriaasta, maksuaasta moodustub sellest majandusaastast või neist eelarveaastatest, mis on lõppenud selle kalendriaasta jooksul.

Lisateave teemal (soomeks)

Ettemaksuregister- aktsiaselts ja ühistu

Aktsiaselts ja ühistu peab maksma oma tegevusest eelnevalt ettemaksu. Maksuamet määrab ettenähtud tulumaksumäära majandusaasta prognoositava maksustatava tulu põhjal ja see peab olema võimalikult täpselt prognoositud majandusaasta lõplikule tulemusele. Kui ettemaksed ei kata lõpliku tulumaksu summat, aktsiaseltsi ja ühistu peab maksma puuduva summa maksutagastuse näol. Aktsiaselts või ühistu võib taotleda ettemaksete muutmist.

E-booklet > Maksustamine Soomes

Kontaktandmed

Kontaktivõtmispalve

Täida kõik tärniga(*) märgitud väljad.

    Nimi*

    E-posti aadress*

    Telefoni nr.

    Sõnum*