finnish russian estonian english latvian
Prokasta

tulumaks

E-booklet > Maksustamine Soomes

Aktsiaseltsi aktsionäride maksustamine sõltub sellest, mida kasumit aktsionärid saavad äriühingust. Aktsionäri äriühingust saadav palk on sissetulek ja dividend võib olla tulumaksuvaba tulu, sissetulek ja/või kapitalitulu.

Dividendid on aktsiaseltsi omanikele jaotatav kasumiosa.

Dividende võib jagada, kui aktsiaseltsile on eelmistest aruandeperioodidest kogunenud ülejääkki (piisavalt jaotamiseks sobilikku vara). Jaotamiseks kõlblikke varasid arvutatakse raamatupidamise aastaaruande raames. Kõige levinum arvutamise valem on järgmine: aktsiakapital + eelmiste eelarveaastate kasum / kahjum + võimalikud muud fondid – aruandeaasta jooksul jagatud dividendid.

Dividendide jagamisest otsustab aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolek. Üldkoosolek on siiski seotud äriühingu juhatuse kasumi jaotamise ettepanekuga. Üldkoosolek võib otsustada, kas dividende jaotatakse  vähem või rohkem, kui juhatus on ettepanekus mainitud, kuid dividendi suurendamine juhatuse ettepanekust on võimalik vaid piiratud ulatuses.

Dividende maksustatakse üksikisiku tulumaksus erinevalt, sõltuvalt sellest, kas dividendid on saadud börsil noteeritud aktsiaseltsilt või muust (noteerimata) aktsiaseltsilt.

Börsil noteeritud aktsiaseltsilt saadud dividendidest 85% on tulumaksualast kapitalitulu ja 15% on maksuvaba tulu.

Noteerimata aktsiaseltsilt saadud dividendidest on maksuvaba tulu aktsia ”matemaatilisest väärtusest” kuni 8%. Kui äriühing jagab dividendina rohkem kui 8% siis sellest üle minevast osast 75% on tulumaksualast sissetulekut ja 25% maksuvaba tulu. Aktsia matemaatiline väärtus arvutatakse jagades netovara äriühingu välja antud aktsiate arvuga.

E-booklet > Maksustamine Soomes

Tööandja poolt võetud ja maksuametile makstud maksud

Tulumaksuseaduse (TVL) järgi peaaegu kõikidest maksustatavatest tuludest maksustatakse maksuaasta jooksul. Makse makstakse ette tulumaksu ettemaksu moel. Palgast peetakse kinni  tulumaks, mis sisaldab tulumaksu  riigile, munitsipaalmakse, kirikumakse (juhul kui kuulud kirikusse) ja palga põhjal arvestatavat haiguskindlustusmakse.

Tulumakset toimetavad maksuametile tööandjad. Tööandjad maksavad maksuametile ka sotsiaalmakse.

Tulumaks arvestatakse ja peetakse kinni töötegija tulumaksukaardil (verokortti) oleva põhi- ja lisaprotsendi järgi või tulumaksukaardile märgitud muu mahaarvestusprotsendi järgi, mis on suunatud asjaomase tulule.

Tööandja peab kinni pidama töötaja poolt valitud tulumaksukaardil olevast variandist. Juhul kui tulumaksukaardil ei ole märget A ega B variandi kastis, tööandja peab kasutama palga perioodis antuid tulude piire (variant A) ja peab panema risti seda valikut näitavasse lahtrisse.

Juhul kui töötaja tööandja palvest hoolimata ei esita tulumaksukaarti, tulumaks peetakse kinni 60 protsendi järgi.

Tööandja sotsiaalmaksu (SM soome keeles SOTU) makse protsent vahetub iga aasta, aastaks 2018 SM protsent on 0,86. Seda makse protsenti kasutatakse palkade arvestamises, mis makstakse aastal 2018. Palga väljateenimise aeg ei oma rolli SM:i arvestamisel.

Tulumaks ja SOTU úlekantakse maksuametile iga kuu 12.päevaks firma Omaverotili rekvisiitidega.

E-booklet > Maksustamine Soomes

Kontaktandmed

Kontaktivõtmispalve

Täida kõik tärniga(*) märgitud väljad.

    Nimi*

    E-posti aadress*

    Telefoni nr.

    Sõnum*