finnish russian estonian english latvian
Prokasta

Raamatupidamine ja dokumendid

E-booklet

Käibemaksumääruste (AVA 1 § 1) järgi makstava ja mahaarvatava käibemaksu kindlakstegemiseks raamatupidamis kohustlane & maksumaksja peavad sissekandma maksu suurusesse mõjutavad tehingud kronoloogilisse järjekorda. Sissekanne tehakse selle aja järgi, millal nende põhjal makstav või vähendatav maks tuleb võtta arvesse maksustamisperioodil tasumis maksu arvutades.

Raamatupidamisseaduse kohaselt sularahas tasutud maksud peab sissekandma koheselt ja päevade kaupa. Muud sissekanded saab teha kuu või nelja nädala jooksul, kuid mitte rohkemalt ajalt kui neljalt kalendri kuult või perioodi lõppu.

Raamatupidamiskohustlane, kes on maksukohustlane ja kelle maksustamisperiood on kalendrikuu või kvartal, peab sissekandma, maksustatavad ja mahaarvestatavad, maksu suurust mõjutavad tehingud, iga kuuiselt. Sissekanded peab tegema enne järgmise kuu 12 päeva. Raamatupidamiskohustlane, kes on maksukohustlane ning kelle maksustamisperiood on kalendriaasta, peab sissekandma, maksustatavad ja mahaarvestatavad, maksu suurust mõjutavad tehingud raamatupidamis seaduse järgi. Sissekandeid peab tegema aasta iga kuu kohta. Sissekanded peavad olema tehtud peale maksustamis perjoodi lõpemist 28 veebruaariks (AVA 2§).

E-booklet

Kontaktandmed

Kontaktivõtmispalve

Täida kõik tärniga(*) märgitud väljad.

    Nimi*

    E-posti aadress*

    Telefoni nr.

    Sõnum*