finnish russian estonian english latvian
Prokasta

Avaldus maksuametile ja maksukonto

Avaldus maksuametile ja maksukonto > E-booklet

Maksudeklaratsioon

Maksudeklaratsiooni esitavad käibemaksukohustlased ja regulaarselt palka maksvad tööandjad ja juhuslikud tööandjad siis, kui nad on maksnud palka.

Maksudeklaratsioon toimetatakse käibemaksukohustlaste registrisse. Se informatsioon toimetatakse tööandjate registrisse  märgitud aruandlusperioodi jooksul kas igakuiselt, kvartaalselt või korra iga kalendriaasta jooksul. Aruandlusperioodi võib kontrollida internetist maksukonto leheküljelt või helistades maksukonto kliendi teenindusse. Seaduse järgi elektrooniliselt antavad deklaratsioonid esitatakse maksuametile kuu 12 päeval. Paberi versioonis saadetud deklaratsiooni tähtpäev on kuu seitsmes päev.

Hilinenud maksudeklaratsioonidele määratakse viivis, mis on 20% iga-aastase itressimäärä järgi  igale hilinenud tulumaksule.

Maksukonto maksude üldine tähtaeg on iga kuu 12. päev. Juhul kui maksepäev satub nädalavahetusele voi pühale, siirdub maksepäev järgmisele äripäevale.

[^Top^]

Tuludeklaratsioon

Tuludeklaratsiooni (veroilmoitus) abil esitatakse maksuametile andmed tulumaksu kohta. Reeglina kõik ettevõtted ja äriühingud peavad esitama oma tuludeklaratsiooni.

Tuludeklaratsiooni teada andmisesse kuuluvad tuludeklaratsiooniblanketi lisaks manused ning võimalikud muud vabas vormis lisad.

Erinevad ettevõtteliigid esitavad oma tuludeklaratsiooni eri aegadel. Aktsiaseltsid ja muud äriühingud annavad tuludeklaratsiooni majandusaasta lõppemise kuu lõpust arvestatuna nelja kuu jooksul. Kauplus või kutsetegevus (füüsilisest isikust ettevõtja), täisühing ja usaldusühing peavad esitama tuludeklaratsiooni hiljemalt tuludeklaratsiooniblanketile märgitud kuupäeval (tavaliselt aprilli või maikuu jooksul).

[^Top^]

Kontaktandmed

Kontaktivõtmispalve

Täida kõik tärniga(*) märgitud väljad.

    Nimi*

    E-posti aadress*

    Telefoni nr.

    Sõnum*