finnish russian estonian english latvian
Prokasta

Finantsjuhtimine

Meie raamatupidamisfirma pakub Teile mitmekülgseid finantsjuhtimise teenuseid aastatepikkuse kogemusega. Meie kliendid on väiksed ärinimed, kui ka suuremad aktsiaseltsid. Ülesandeid täidavad või valvavad selle valtkonna akateemilist haridust omavad töölised. Oleme spetsialiseerunud sisserändajate- ja välismaa taustaga ettevõtete teenindamisele, eriti vene- ja eesti päritolu ettevõtted.

RAAMATUPIDAMINE JA PALGAARVESTUS

Iga ettevõte peaks hoidma oma jooksvat raamatupidamist ning tegema vajalikud deklaratsioonid õigeaegselt. Selleks, et Te saaksite keskenduda täielikult oma ärisse, tasub Teil jätta see asjatundvate raamatupidajate hooleks. Meie raamatupidamisfirma hoolitseb Teie raamatupidamisest ja palgaarvestusest aastatepikkuse kogemusega. Peale sellele, iga meie klient saab automaatselt rahalist väärtust omavaid nõuandeid ja nõustamist seoses finantsjuhtimisega.

[^Top^]

AITAMINE JA NÕUSTAMINE ETTEVÕTTE LOOMISEL

Kui Teil on mõttes asutada uus ettevõte, aga Teil ei ole aega või tahtmist alustada paberisõda, me aitame. Me täidame vajalikud asutamislepingud Teie eest ja saadame need registreerimiseks. Teavitame klienti kohe, kui asutamislepingud on valmis. Peale seda ettevõtte asutaja avab pangas konto, kuhu ta paneb aktsiakapitali. Hiljem see sama konto on ettevõtte konto. Lisaks sellele nõustame ja aitame ettevõttet teavitama endast vajalikesse registritesse. Pärast seda võib alustada aktiivse äritegevusega oma uues ettevõtes.

[^Top^]

MAKSUAMETI-DEKLARATSIOON, MUU HULGAS TULUDEKLARATSIOON

Meie raamatupidamisfirma teeb Teie eest tuludeklaratsiooni ja vajadusel õpetab, kuidas seda täita. Tähtis on maksuameti-deklaratsiooni tegemine õigeaegselt ja õigesti, et vältida lisamakse. Sellepärast oleks see hea jätta raamatupidamisfirma ülesandeks.

[^Top^]

AUDITEERIMINE

Igal suuremal ettevõtel on auditeerimiskohustus. Õpetame kuidas vajalikke pabereid saadetakse auditeerimisse ja aitame ettevõttel valida sobiva audiitori, juhul kui audiitor ei ole veel valitud. Lisaks sellele, enne auditeerimist konsulteerime asjadest, mida peab võibolla muutma või parandama. Peale seda saame audiitorilt auditeerimise otsuse ja arvamuse muudatustest, kui muudatusi on.

[^Top^]

ELEKTROONILISED TEENUSED

Elektroonilised teenused meie raamatupidamisfirmas tähendavad, et Te võite saata meile materjalid digitaalsel kujul e-maili teel. Majandusaasta lõpus toimetame Teile plaadi, kus on majandusaasta materjalid. Samuti pakume Teile võimalust kasutada extranet teenust, kust võib kontrollida ja laadida oma ettevõtte materjali pdf:ina.

[^Top^]

FINANTSPLAAN, INVESTEERINGUKAVA JA MAKSUDE PLANEERIMINE NING VÕIMALIK TOETUSE TAOTLEMINE

Aitame finantsplaani, investeerimiskava ja toetustaotluse koostamisel. Heade finants- ja investeeringukavade abil saate taha vajalikud suuremadki seadmete ostud. Tähtis roll finantsjuhtimises on maksude planeerimisel, mille abil on võimalik säästa suuri summasid lühikese aja jooksul. Hästi töötava maksukavaga on võimalik tõsta ettevõtte tasuvust ja tegutsemisvõimet muutuvas keskkonnas.

[^Top^]

NÕUSTAMINE

Kõik meie raamatupidamis kliendid saavad automaatselt nõustamist ettevõtte arendamiseks finantsjuhtimise vaatenurgast. Nõustamine katab tervet meie teenindusvaldkonda. Pakume Teile võimalust parandata oma ettevõtte tegevust. Isegi kui Te ei ole meie klient, võite saada nõustamist muu hulgas maksude planeerimise kohta.

[^Top^]

TEGEVUSE ARENDAMINE

Meile on tähtis, et meie klient on edukas ja õnnestub oma äritegevuses. Selle pärast tahame aidata sind ettevõtte finantsjuhtimises. Kui meie kliendid on edukad omas äritegevuses, tähendab se seda, et me oleme õnnestunud. Arendades oma ettevõte tegevust suurendate oma konkurentsivõimet ja loote endale uusi äritegevuse võimalusi.

[^Top^]

ARENGUPROJEKTID, MUU HULGAS E-TEENUSTE KASUTUSELEVÕTT JA KOOLITUS

Hoolitseme ja aitame Teie ettevõtet arenguprojektides. Me suudame aidata Teid muu hulgas e-maili kasutuselevõtmisel, ning õpetame kuidas seda kasutada. E-teenused hõlbustavad ettevõtte iga päevast tegevust, pikemas perspektiivis see aitab saavutada kulude kokkuhoidu ja vähendab ülimäärast tegutsemist ning võimalikku materjalide kulutamist.

[^Top^]

Kontaktandmed

Kontaktivõtmispalve

Täida kõik tärniga(*) märgitud väljad.

    Nimi*

    E-posti aadress*

    Telefoni nr.

    Sõnum*