finnish russian estonian english latvian
Prokasta

Dividendi tulumaksuga maksustamine Soomes

E-booklet > Maksustamine Soomes

Aktsiaseltsi aktsionäride maksustamine sõltub sellest, mida kasumit aktsionärid saavad äriühingust. Aktsionäri äriühingust saadav palk on sissetulek ja dividend võib olla tulumaksuvaba tulu, sissetulek ja/või kapitalitulu.

Dividendid on aktsiaseltsi omanikele jaotatav kasumiosa.

Dividende võib jagada, kui aktsiaseltsile on eelmistest aruandeperioodidest kogunenud ülejääkki (piisavalt jaotamiseks sobilikku vara). Jaotamiseks kõlblikke varasid arvutatakse raamatupidamise aastaaruande raames. Kõige levinum arvutamise valem on järgmine: aktsiakapital + eelmiste eelarveaastate kasum / kahjum + võimalikud muud fondid – aruandeaasta jooksul jagatud dividendid.

Dividendide jagamisest otsustab aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolek. Üldkoosolek on siiski seotud äriühingu juhatuse kasumi jaotamise ettepanekuga. Üldkoosolek võib otsustada, kas dividende jaotatakse  vähem või rohkem, kui juhatus on ettepanekus mainitud, kuid dividendi suurendamine juhatuse ettepanekust on võimalik vaid piiratud ulatuses.

Dividende maksustatakse üksikisiku tulumaksus erinevalt, sõltuvalt sellest, kas dividendid on saadud börsil noteeritud aktsiaseltsilt või muust (noteerimata) aktsiaseltsilt.

Börsil noteeritud aktsiaseltsilt saadud dividendidest 85% on tulumaksualast kapitalitulu ja 15% on maksuvaba tulu.

Noteerimata aktsiaseltsilt saadud dividendidest on maksuvaba tulu aktsia ”matemaatilisest väärtusest” kuni 8%. Kui äriühing jagab dividendina rohkem kui 8% siis sellest üle minevast osast 75% on tulumaksualast sissetulekut ja 25% maksuvaba tulu. Aktsia matemaatiline väärtus arvutatakse jagades netovara äriühingu välja antud aktsiate arvuga.

E-booklet > Maksustamine Soomes

Kontaktandmed

Kontaktivõtmispalve

Täida kõik tärniga(*) märgitud väljad.

    Nimi*

    E-posti aadress*

    Telefoni nr.

    Sõnum*