finnish russian estonian english latvian
Prokasta

Arvete reeglitesse tulnud muudatused 2013

Arveldamine > E-booklet

Käibemaksuseadust (arvonlisäverolaki) muudeti arvete direktiivi (laskutusdirektiivi) kohaselt. Muutused jõustuvad 1.1.2013 ja neid kasutatakse juhul, kui maksu maksmise kohustus on sündinud peale 31.12.2012.

Arvetesse on tulnud alates 1.1.2013 järgmised muudatused:
• käibemaksuseaduses määratakse, millal maksustamises kasutatakse Soome sätteid.
• müües kaupa teise EL-riiki (yhteisömyynti)ei ole enam kohustust anda arvet.
• arve peab esitama teistes EL-riikides toimuvatest müükidest, mis on Soomes maksuvabad.
• ühendusesis ja teises Euroopa Liidu riigis käibemaksuseaduse (AVL) § 65-i vastava sätte kohaselt selles liikmesriigis maksustatavatele teenuse müügi arvete vastuvõtmisele on ette nähtud tähtaeg
• arve märke nõudeid on täpsustatud  pöördmaksustamise juhtudel, marginaal maksustamise süsteem (marginaaliverotusjärjestelmää) rakendamisel ja juhul kui ostja väljastab arve
• välisvaluuta ümberarvestamisel eurodeks võib kasutada ka Euroopa Keskpanga avaldatud müügikurss
• rakendades lihtsustatuid arve märkme nõudeid väheväärtusliku arve ülempiir tõuseb 400 euroni
• arvete päritolu ehtsus ja sisu püsivus ning loetavus peab olema tagatud kogu säilitusajaks.

Arveldamine > E-booklet

Kontaktandmed

Kontaktivõtmispalve

Täida kõik tärniga(*) märgitud väljad.

    Nimi*

    E-posti aadress*

    Telefoni nr.

    Sõnum*